Sijainti >>Julkaisuja / Kaasutilastot

Kaasutilastot


Suomen Kaasuyhdistys kerää maakaasun käyttö- ja myyntitiedot vuosittain kaikilta maakaasun myyjiltä ja suurilta maakaasun käyttäjiltä.

Biokaasutilastot on poimittu Itä-Suomen yliopiston ekologian tutkimusistituutin julkaisemasta Suomen biokaasulaitosrekisteristä. 

 

Hintatilastot

Maakaasun hintatilastoja laskee ja julkaisee Energiamarkkinavirasto.

Tilastoarkisto

Vanhempia tilastokoosteita löytyy Tilastoarkistosta.