Lehdet

Kaasuviesti

Kaasuviesti

Selaa uusinta Kaasuviestiä: Luomubiokaasua Knehtilän tilalta, Power-to-X…

Edelliset Kaasuviestit

Selaa Kaasuviestin edellisiä numeroita

Yhdistyksen historiikki

Puukaasusta biokaasuun – 30 vuotta yhteistyötä kaasualan edistämiseksi

Ohjeita ja oppaita

Maakaasu-
käsikirja

Selaa, tai lataa Maakaasukäsikirja omalle koneellesi

Ohjeita maa- ja biokaasun
käyttäjille

Kaasun käyttö on turvallista ja helppoa, kunhan muistaa huolehtia kaasulaitteiden asianmukaisesta käytöstä

LNG
asiakassäiliöt

LNG:n ominaisuuksia, turvallisuus, teknisiä ratkaisuja ja toimintaohjeita

Maakaasun pienkohteiden
suunnitteluohje

Teknisiä ohjeita ja malliratkaisuja pienkohteiden
maakaasuasennuksille

Uusiutuvan energian
yhdistäminen kaasulämmitykseen

Hybridijärjestelmällä eri energialähteiden parhaat puolet asukkaan hyödyksi

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun
tankkausasemille

Suunnitteluohje maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien suunnitteluun ja rakentamiseen

Kaasuajoneuvojen turvallinen
huolto ja korjaus

Säädökset. liikennekaasut, auton kaasujärjestelmät, korjaamotilat, ym.

Edellisen esitteen
liite

Ajoneuvon kaasusäiliöiden silmämääräisen tarkastuksen raportti

Varautuminen ja toiminta
maakaasun häiriötilanteessa

Jos kaasun tulo Suomeen vähenee tai loppuu kokonaan …

Muista
maakaasulinja!

Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville. Rakennukset, kulkuväylät, salaojat …

Hätätilanteiden
toimintaohje -tarra

Kiinnitettäväksi esim. laitetilaan, josta se varmasti löytyy vaaratilanteessa

Yhdistyksen graafinen ilme

Graafinen ohjeisto

Kaasuviesti-lehden mediakortti