KaasuUutiset ja lausunnot

KaasuUutiset

Kaasuviesti

Lue KaasuUutiset -uutiskirjettä

Lausunnot

Yhdistyksen antamat lausunnot

Lehdet

Kaasuviesti

Kaasuviesti

Selaa uusinta Kaasuviestiä: Luomubiokaasua Knehtilän tilalta, Power-to-X…

Edelliset Kaasuviestit

Selaa Kaasuviestin edellisiä numeroita

Yhdistyksen historiikki

Puukaasusta biokaasuun – 30 vuotta yhteistyötä kaasualan edistämiseksi

Ohjeita ja oppaita

Biokaasun
turvallisuusohje

Biokaasun, biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyvät kaasuturvallisuusasiat

LNG
asiakassäiliöt

LNG:n ominaisuuksia, turvallisuus, teknisiä ratkaisuja ja toimintaohjeita

Ohje kaasun
tankkausasemille

Suunnitteluohje maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien suunnitteluun ja rakentamiseen

Metaanipäästöt
energiasektorilta

Metaanin ilmastovaikutukset ja metaanivuodot energiasektorilta

Maakaasu-
käsikirja

Selaa, tai lataa Maakaasukäsikirja omalle koneellesi

Maakaasun pienkohteiden
suunnitteluohje

Teknisiä ohjeita ja malliratkaisuja pienkohteiden
maakaasuasennuksille

Uusiutuvan energian
yhdistäminen kaasulämmitykseen

Hybridijärjestelmällä eri energialähteiden parhaat puolet asukkaan hyödyksi

Kaasuajoneuvojen turvallinen
huolto ja korjaus

Opas päivitettävänä!

Säädökset. liikennekaasut, auton kaasujärjestelmät, korjaamotilat, ym.

Edellisen esitteen
liite

Ajoneuvon kaasusäiliöiden silmämääräisen tarkastuksen raportti

Muista
maakaasulinja!

Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville. Rakennukset, kulkuväylät, salaojat …

Ohjeita maa- ja biokaasun
käyttäjille

Kaasun käyttö on turvallista ja helppoa, kunhan muistaa huolehtia kaasulaitteiden asianmukaisesta käytöstä

Hätätilanteiden
toimintaohje -tarra

Kiinnitettäväksi esim. laitetilaan, josta se varmasti löytyy vaaratilanteessa

Varautuminen ja toiminta
mahdollisessa kaasuverkoston
toimitushäiriötilanteessa

Jos kaasun tulo Suomeen vähenee tai loppuu kokonaan…

Förberedande åtgärder för
och drift vid eventuell störning
I gasnätet

Om gasflödet till Finland minskar eller slutar helt…

Preparedness and operation
in the event of a possible
gas network supply disruption

If the flow of gas to Finland decreases or stops completely…

Yhdistyksen graafinen ilme

Graafinen ohjeisto

Kaasuviesti-lehden mediakortti