Mikä?

Suomen Kaasuyhdistys on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija.

Mitä ja miksi?

Yhdistyksen perustehtävänä on edistää kaasualan toimintaedellytyksiä sekä kehittää ja ylläpitää kaasualan osaamista ja asiantuntemusta.

Tavoitteena on, että

 • maakaasua, nesteytettyä maakaasua (LNG), biokaasua ja -metaania sekä muita uusituvia energiakaasuja (mm. vety ja synteettinen metaani) hyödynnetään monipuolisesti ja maantieteellisesti laajasti
 • tarvittavia kaasualan laitteita ja palveluita on kattavasti saatavilla

Edistämiensä kaasuratkaisujen avulla yhdistys on mukana

 • hillitsemässä ilmastonmuutosta
 • parantamassa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
 • lisäämässä energian tehokasta tuottamista, kuljetusta, varastointia ja käyttöä

Miten?

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys

 • osallistuu ja vaikuttaa kaasu- ja energia-asioiden käsittelyyn kansallisella ja Euroopan unionin tasolla
 • järjestää kaasualan koulutusta ja tilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa, osallistuu alan tiedottamiseen ja imagon kehittämiseen mm. tuomalla esille kaasun etuja ja mahdollisuuksia
 • osallistuu kaasun huoltovarmuuskysymysten käsittelyyn
 • osallistuu kaasun siirtoa, jakelua ja käyttöä koskevien teknisten sekä turvallisuusasioiden käsittelyyn ja valmisteluun
 • kerää ja julkaisee kaasualan tilastoja
 • toimii tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä energia-alan muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa
 • osallistuu energia- ja kaasualan kansainväliseen yhteistyöhön

Briefly in english

Finnish Gas Association is a gas expert and a lobbyist of gas industry’s interests.

Our main objectives are:

 • to improve the operational conditions of gas production, transportation, storage and usage
 • to provide expert services and training

To achieve these objectives, we:

 • maintain contacts with authorities and other interest groups
 • organise conferences, seminars, and internal meetings for members
 • publish magazines, handbooks and guidelines

Finnish Gas Association is a member of the International Gas Union.

IGU

Jäsenet ja hallitus

Kaasutoimijat tukkumarkkinoilla (shipperit, traderit) tai järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (TSO) (jäsenryhmä A1)

Uusiutuvat kaasut – toimijat (jäsenryhmä B)

Hallitus

Puheenjohtaja

Johtaja Janne Grönlund, Gasgrid Finland Oy

Jäsenet

Johtaja Ari Suomilammi, Gasum Oy

Toimitusjohtaja Mika Kolehmainen, Manga LNG Oy

Toimitusjohtaja Toni Laakso, Lempäälän Lämpö Oy

Asiantuntija Juha Luostarinen, Metener Oy

Toimitusjohtaja Anni Sarvaranta, Auris Energia

Hallituksen puheenjohtaja Fredrik Wikström, Sarlin Oy Ab

Toimisto ja henkilökunta

Suomen Kaasuyhdistys ry

Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI

Postiosoite: PL 392, 00101 HELSINKI

Ota yhteyttä

Liity jäseneksi tai kysy kaasusta!