Markku Tommiska on työskennellyt koko työuransa energia- ja kaasualalla monipuolisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Biokaasu, maakaasu, LNG ja vety ovat hänelle tuttuja niin markkinan kuin tekniikan osalta. Markku on koulutukseltaan automaatiotekniikan tohtori ja kemian DI.

”Kaasuinfra on vahva ja vahvistuu edelleen. Ala on vihreässä murroksessa, ja kaasut eri muodoissaan tulevat olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuuden päästöttömässä energiajärjestelmässä. Yhdistys ajaa ponnekkaasti koko kaasusektorin etua ja haluaa myötävaikuttaa alan kasvuun ja menestykseen”, Markku linjaa.

Markku Tommiska aloitti yhdistyksessä 1.3.2023 ja ottaa ottaa täyden vetovastuun toiminnasta Hannu Kauppisen jäädessä eläkkeelle kesän alussa.