Viestit kentältä ja käytettävissä oleva tilastotieto indikoivat, että syksyllä 2021 alkanut maakaasun kysynnän lasku on taittumassa ja kääntymässä jopa maltilliseen kasvuun.

Maakaasun pörssi- ja futuurihinnat ovat liikkuneet jo alle 50 €/MWh tasolla. Kaasun saatavuushuolet ovat hälvenneet Inkoon FSRU:n myötä, vaikkei markkina siltä osin vielä toimikaan optimaalisesti. Kaikki elementit ovat kuitenkin olemassa sille, että maakaasu voi saada takaisin sitä osuutta, jonka se kriisivuoden 2022 aikana menetti. Ainakin, jos katsotaan niitä käyttökohteita, joissa maakaasu on korvattu enemmän päästöjä aiheuttavilla polttoaineilla.

Kahdentoista kuukauden liukuva maakaasun käyttö on helmikuun 2023 lopussa 10,8 terawattituntia. Maaliskuun jälkeen voi jo odottaa plusmerkkisiä lukuja maakaasun kysynnälle vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen ja Baltian kaasumarkkina perustuu nyt nesteytettyyn maakaasuun. Suomessa verkkoon liitettyjä LNG-terminaaleja on Inkoossa ja Haminassa, joiden lisäksi off-grid-markkinaa palvelevat terminaalit Porissa ja Torniossa.

Markkinalle tuotiin viime vuonna kaasua Klaipedan FSRU:n kautta 32 terawattituntia, mikä tarkoittaa 36 laivalastillista. Maaliskuun alussa julkaistujen tietojen mukaan Inkoon FSRU:sta on varattu ensimmäiset 10 slottia kausille Q2 ja Q3 2023. Lisäksi vapaita aikoja löytyy spot-kapasiteetille. Hamina syöttää verkkoon maksimissaan 6 GWh vuorokaudessa, minkä lisäksi sieltä kuljetetaan LNG:tä trailereilla verkon ulkopuolisille kaasuasiakkaille.

Kaasuinfra näyttää nyt varsin kattavalta Suomen ja Baltian kaasumarkkinalle: isot laivaterminaalit markkinan pohjois- ja eteläpäässä, keskellä mittava kaasuvarasto, putkiyhteys Puolaan ja sitä kautta keski-Euroopan kaasumarkkinoille sekä kokonaisuutta täydentävät pienemmät LNG-terminaalit.

Muutokset kaasun hankinnan ja infran osalta ovat olleet poikkeuksellisen nopeita. Kun toimijat sopeutuvat tilanteeseen ja infra saadaan tehokkaaseen käyttöön, voidaan näistä lähtökohdista hyvin palvella nykyistä markkinaa ja kehittää sitä kohti päästötöntä energiajärjestelmää uusiutuvien metaani- ja vetykaasujen avulla.