Helsingissä 17.5.2023 pidetyssä kevätseminaarissa keskusteltiin kaasumarkkinoista, huoltovarmuudesta, alan tulevaisuuden visioista ja myös vetyverkostoista. Esitykset löytyvät koulutus ja tilaisuudet sivulta, tästä linkistä.