Yhdistys on jättänyt lausuntonsa EU:n ajoneuvojen päästörajoista. Yhdistyksen näkemyksen mukaan ajoneuvojen päästörajoissa pitäisi ottaa huomioon päästöttömät polttoaineet, kuten biometaani.

Lue Kaasuyhdistyksen kannanotto Lausunnot -sivulta.