Vuonna 2019 Suomessa käytetyn maakaasun kokonaiskäyttö oli 2 327 GWh, joka on 5 % vähemmän kuin vuonna 2018. Kaasun käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa laski 12 %. Teollisuuskäyttö pysyi kokonaisuutena edellisvuoden tasolla, mutta teollisuussektoreiden välillä tapahtui pientä vaihtelua kemianteollisuuden käytön lisääntyessä, ja metalli- sekä metsäteollisuuden käytön laskiessa. Vähittäiskaupassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tilastot ovat saatavilla: https://www.kaasuyhdistys.fi/kaasu-suomessa/tilastot/