Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 17.3 §:n muuttaminen

Lähetetty Verohallintoon 15.10.2021

Lakiesitysten taustasta ja tavoitteista

Suomella on tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen vaatii liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Liikenne on yksi vaikeimmista sektoreista vähentää päästöjä, ja nykyisten ohjauskeinojen lisäksi uudet ohjauskeinot ovat tarpeen.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on esitetty, että liikenteessä olisi vuonna 2030 noin 130 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa. Raskaassa kalustossa tavoite on 6 200 kaasukäyttöistä kuorma-autoa ja bussia. Kaasuajoneuvojen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden saavuttaminen vaatii määrätietoista poliittista ohjausta sekä liikennekaluston ja -infran, että kotimaisen biokaasun tuotannon puolella.

Verohallinto on tiedustellut Suomen Kaasuyhdistykseltä kommentteja otsikossa esitettyyn asiaan. Suomen Kaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan muistiossa esitetyt laskentaperuste-ehdotukset ja niiden perustelut ovat kannatettavia, ja kiittää kaikkien relevanttien käyttövoimavaihtoehtojen huomioimista muistiossa.

Kommentteja lakiluonnoksen yksityiskohtiin

Suomen Kaasuyhdistys pitää metaania polttoaineenaan käyttävien henkilöautojen tukemista tärkeänä keinona vähentää liikenteen päästöjä. Muistiossa esitetään, että vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa metaanikäyttöiselle ajoneuvolle.

Metaanikäyttöisiä autoja on saatavilla nykypäivänä kattava valikoima. Autot soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Metaanille on jo olemassa riittävästi tankkausasemia Suomessa. Metaanikäyttöinen henkilöauto voi tarvittaessa käyttää bensiiniä polttoaineenaan. Metaanikäyttöistä autoa voi siis operoida lähes koko Suomen alueella, eikä sillä ole toimintamatkaan liittyviä rajoitteita.

Metaanikäyttöisten henkilöautojen valmistuksen jatkuminen pitkällä aikavälillä vaikuttaa epävarmalta. Valmistus kuitenkin jatkuu vähintään kuluvan vuosikymmenen loppupuolelle, ja metaanikäyttöisiä henkilöautoja on saatavilla vielä usean vuoden ajan. Metaanikäyttöiset autot ovat hankintahinnaltaan kohtuullisia verrattuna sähköautoihin, ja käyttökustannuksiltaan bensiini- ja dieselkäyttöisiä autoja edullisempia, joten on suotavaa tuoda ne vaihtoehdoksi työsuhdeautoa hankkivalle.

Työsuhdeautot tulevat myöhemmin jälkimarkkinoille, ja on perusteltua olettaa, että tällä hetkellä hankittu auto on liikenteessä pitkälle 2030-luvulle. Metaanikäyttöiset autot ovat kypsää, vähäpäästöistä teknologiaa, ja niiden hyvän saatavuuden vuoksi Suomen Kaasuyhdistys katsoo, että nyt on oikea aika edistää metaanikäyttöistä liikennettä ja saada mahdollisimman suuri määrä metaanikäyttöisiä ajoneuvoja liikenteeseen.

Lopuksi

Suomen Kaasuyhdistys pitää Verohallinnon muistiossa esitettyjä ehdotuksia kannatettavina. Muistiossa ehdotettava verovähennys metaanikäyttöisille ajoneuvoille edistää puhtaiden käyttövoimien käyttöä ja liikenteen dekarbonisaatiota. Esitetty verovähennys tukee fossiilittoman liikenteen tiekartassa määriteltyjä tavoitteita, ja ohjaa muun lainsäädännön ohella kehitystä kohti puhdasta liikennesektoria.