Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista, jotka koskevat kotitalousvähennystä, autoetua sekä metsävähennystä, VM006:00/2021

Lausunto lähetetty valtiovarainministeriölle 27.8.2021

Suomen Kaasuyhdistys haluaa kiinnittää huomiota ehdotukseen, joka koskee työsuhdeauton verotusarvon alentamista 85 eurolla kuukaudessa.

Ehdotuksessa esitetään, että alennus koskisi niitä autoja, joiden autoverolaissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Tämä rajaisi pois useita puhtaita ajoneuvovaihtoehtoja, joiden päästölaskennassa ei huomioida tosiasiallista käytettävää polttoainetta ja sen päästöjä. Erityisesti kaasuajoneuvojen kohdalla esitetty rajaus on kohtuuton, koska biokaasun aidosti pieniä päästöjä ei oteta huomioon.

Jotta ehdotus vastaisi aiempia puhtaan liikenteen linjauksia, esitämme, että kyseinen kohta muutetaan samaan muotoon (lisättynä vety) 27.11.2020 hyväksytyn romutuspalkkiolain kanssa seuraavasti:

64 a §
Liikenteen työsuhde-etujen väliaikaiset veronhuojennukset vuosina 2021–2025
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Verovuosina 2022–2025 autoedun verotusarvosta vähennetään 85 euroa jokaiselta sellaiselta
kuukaudelta, jona etu on muodostunut sellaisen auton käyttämisestä, jonka
1) käyttövoimana on joko kokonaan sähkö tai sen toisena käyttövoimana on sähkö ja hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;
2) käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli tai metaanista koostuva polttoaine tai vety.

Säännöstä sovelletaan vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin autoihin.