Vuosi 2021 oli kaksijakoinen putkimaakaasun osalta. Alkuvuonna kysyntä oli vahvaa ja kasvulukemat edellisvuoteen verrattuna 25 – 50 prosenttia kuukausitasolla. Kaasun poikkeuksellisen voimakas hinnannousu käänsi kysynnän kesän aikana laskuun; kuukausitasolla vähennystä vuodentakaiseen oli 10 – 40 prosenttia joulukuuta lukuun ottamatta, jolloin maakaasun käyttö Suomessa oli samansuuruista kuin vuonna 2020.

Myös koko vuoden 2021 tasolla päädyttiin samaan lukemaan kuin vuonna 2020, eli 25 terawattituntiin maakaasun ylemmän lämpöarvon mukaan laskettuna. Kolme neljäsosaa maakaasusta tuotiin Suomeen Imatran kautta ja neljäsosa Balticconnectorin kautta. Joulukuun loppuun osui noin viikon mittainen jakso, jolloin fyysinen kaasuvirta Balticconnectorissa oli Suomesta Viroon. Vuonna 2020 Balticonnectorin osuus maakaasun tuonnista oli kolmannes.