Miljardia kuutiometriä maakaasua, (mrd. m3 0 °C) Miljardia kuutiometriä maakaasua, (mrd. m3 20 °C) Miljoonaa tonnia nestemäistä maakaasua (milj. t LNG) Miljoonaa öljyekvivalentti -tonnia (Mtoe) Terawattituntia energiaa, alempi lämpöarvo (TWh) Terawattituntia energiaa, ylempi lämpöarvo (TWh) Petajoulea energiaa, alempi lämpöarvo (PJ) Petajoulea energiaa, ylempi lämpöarvo (PJ)
Miljoonaa kuutiometriä maakaasua, (milj. m3 0 °C) Miljoonaa kuutiometriä maakaasua, (milj. m3 20 °C) Tuhatta tonnia nestemäistä maakaasua (1000 t LNG) Tuhatta öljyekvivalentti -tonnia (ktoe) Gigawattituntia energiaa, alempi lämpöarvo (GWh) Gigawattituntia energiaa, ylempi lämpöarvo (GWh) Terajoulea energiaa, alempi lämpöarvo (TJ) Terajoulea energiaa, ylempi lämpöarvo (TJ)
Tuhatta kuutiometriä maakaasua, (1000 m3 0 °C) Tuhatta kuutiometriä maakaasua, (1000 m3 20 °C) Tonnia nestemäistä maakaasua (t LNG) Kuutiometriä kevyttä polttoöjyä (m3) Megawattituntia energiaa, alempi lämpöarvo (MWh) Megawattituntia energiaa, ylempi lämpöarvo (MWh) Gigajoulea energiaa, alempi lämpöarvo (GJ) Gigajoulea energiaa, ylempi lämpöarvo (GJ)
Kuutiometriä maakaasua, (m3 0 °C) Kuutiometriä maakaasua, (m3 20 °C) Kilogrammaa nestemäistä maakaasua (kg LNG) Litraa kevyttä polttoöljyä (l) Kilowattituntia energiaa, alempi lämpöarvo (kWh) Kilowattituntia energiaa, ylempi lämpöarvo (kWh) Megajoulea energiaa, alempi lämpöarvo (MJ) Megajoulea energiaa, ylempi lämpöarvo (MJ)