Luonnos kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Uusiutuvan metaanin ja vedyn osalta ohjelmaluonnoksessa on kartoitettu kattavasti niiden tuotannon ja infrastruktuurin nykytila sekä näkymät 10-15 vuotta eteenpäin.

Uusiutuvan metaanin ja vedyn liikennekäytön osalta keskeistä on, että ajoneuvokanta ja jakeluinfra kehittyvät tasatahdissa. Näkymät kaasukäyttöisten ajoneuvojen kehityksestä ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa tarvittavien tankkausasemien määrää ja sijoittelua sekä niissä käytettävää teknologiaa.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan näyttää siltä, että painopiste sekä metaanin että vedyn kohdalla on raskaassa kalustossa maantieliikenteessä.

Siksi on luontevaa, että esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat juuri raskaan kaluston lukumäärän kasvattamiseen sekä niiden edellyttämän tankkausasemaverkoston toteuttamiseen.

On perusteltua kohdistaa hankintatuki metaanikäyttöisille kuorma- ja linja-autoille sekä laajentaa se koskemaan myös vetykäyttöisiä kuorma-autoja ja linja-autoja.

Samoin on perusteltua jatkaa nykyistä jakeluinfran tukiohjelmaa ja kehittää sitä entistä paremmin vedyn jakeluinfran tarpeisiin.

Lopuksi haluamme tuoda esille, että henkilöautopuolella on lukumääräisesti eniten kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Ne säilyvät liikenteessä pitkään, vaikka polttomoottoriautojen myyntikielto tulisikin voimaan vuonna 2035. On hyvä, että tavoitteena on laajentaa paineistetun biometaanin (CBG) jakeluinfraa, vaikka  ohjelmaluonnos ei sisällä tähän liittyviä toimenpiteitä. CBG-tankkausasemat tulee säilyttää omana ryhmänään kansallisessa jakeluinfran tukiohjelmassa.