Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 20.1.2023

Ehdotusten tavoitteista

Ehdotuksilla pyritään tukemaan kuluttajia poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen aiheuttamassa haastavassa taloudellisessa tilanteessa sekä tukemaan kuluttajien kykyä maksaa sähkölaskut. Korkeat hinnat vaikeuttavat erityisesti omakoti- tai rivitaloissa asuvien pieni- ja keskituloisten toimeentuloa.

Ongelman helpottaminen on perusteltua. Suomen Kaasuyhdistys muistuttaa, että kaasulämmittäjillä on sama ongelma korkeiden hintojen ja maksukyvyn kanssa. Kaasulämmitteisissä kiinteistöissä asuvia tulee auttaa samalla tavalla kuin sähköä käyttäviä kotitalouksia.

Hyvityksestä ja maksuaikojen pidennyksestä

Sähkö- ja kaasuhyvitys ja muut avustustavat tulee toteuttaa sellaisessa muodossa ja sellaisella aikataululla, jotka eivät tuo kohtuutonta työ- ja kustannustaakkaa toimijoille. Ehdotetussa hyvitysmallissa taakka kohdistuu erityisesti energian myyjille ja järjestelmätoimittajille. Ehdotettujen toimien sisällyttäminen laskutusjärjestelmiin tällä aikataululla vaikuttaa erittäin haastavalta.

Ainakin maksuaikojen pidentäminen ja maksusuunnitelmien tekeminen olisi syytä jättää asiakkaiden ja myyjien keskenään sovittaviksi.