VETYTALOUDEN PERUSTEET – kurssi lähestyy & UUDET JÄSENET esittelyssä

Uusiutuvat kaasut tulevat olemaan Suomessa iso ja alati kasvava liiketoiminnan alue, jonka perusteet on hyvä ottaa haltuun heti osatakseen hyödyntää sen luomat mahdollisuudet kunkin yrityksen rajapinnoissa ja toiminnoissa nyt ja tulevaisuudessa.

Kurssi luo kattavan katsauksen vetytalouteen, erityisesti vihreään vetyyn ja synteettiseen metaaniin.

 • Mitä – Vedyn (yhdisteiden) kemiaa/teoriaa/yleistietoa
 • Miksi – Vedyn ja synteettisen metaanin rooli energiajärjestelmässä ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä
 • Miten – Teknologiat ja turvallisuus, vedyn ja synteettisen metaanin tuotanto, siirto, varastointi
 • Kenelle – Vedyn ja synteettisen metaanin käyttö sekä liiketoimintalogiikat

Vuoden 2023 aikana Kaasuyhdistys on saanut useita uusia jäseniä, ohessa lyhyesti…

 • P2X Solutions Oy – Vihreän vedyn sekä P2X-teknologian asiantuntija ja toimittaja
 • Puhuri Oy – Tuulivoiman tuotanto, muut uusiutuvat mietinnässä
 • New Stars & Company Oy – Johdon konsultointi, älykkäät energiaratkaisut ja energiamarkkinat
 • Enemi Oy – Energia- ja ympäristöalan palvelut
 • Kontram Oy – Analysaattori ja mittalaite toimittaja
 • Kaasumies Oy – Kaasuasennukset ja konsultointi
 • Spring Advisor Oy – johdon konsultointi
 • Asianajotoimisto Krogerus Oy – lakiasiat korkealla profiililla ja laajalla skaalalla

Toivotamme uudet jäsenet mukaan Yhdistyksen toimintaan!

Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen