Liikenne- ja viestintäministeriön alainen liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä julkisti toimenpideohjelmansa hiilettömästä liikenteestä 2045. Hiilettömään liikenteeseen on tarkoitus päästä vähentämällä ajosuoritetta ja parantamalla energiatehokkuutta, siirtymällä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin teknologioihin, sekä ottamalla käyttöön vähäpäästöisempiä tai uusiutuvia polttoaineita.Vähäpäästöiset teknologiat tarkoittavat sähkö- ja kaasuajoneuvoja, ja uusiutuvaa alkuperää olevilla käyttövoimilla on tarkoitus korvata fossiilisia polttoaineita. Fossiilisia polttoaineita käyttävien uusien autojen myynnin olisi tarkoitus loppua viimeistään vuonna 2035.

Biokaasu on yksi suosittavista uusiutuvista polttoaineista. Tavoitteena on, että kaasuautoja on liikenteessä 130 000 vuonna 2030, ja 250 000 vuonna 2045 henkilöliikenteessä. Raskaassa liikenteessä olisi tarkoitus olla 6000 kaasuautoa vuonna 2030 ja 22 000 kaasuautoa vuonna 2045. Kaasuautojen tavoitteet perustuvat kotimaisen biokaasun tuotantopotentiaalin hyödyntämiseen. Työryhmä esittää hankintatukia ja verokannustimia biokaasuautoille sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.

Loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla.