HE 171/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 5.10.2022

Hallituksen esityksessä on kuvattu ja arvioitu kattavasti ja hyvin nykytila liittyen

  • täyssähköautoihin,
  • henkilöautojen kaasu- ja etanolimuunnoksiin,
  • kaasu- ja sähkökäyttöisiin pakettiautoihin sekä
  • kaasu- ja sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kuorma-auton hankintatuen ja pakettiauton hankintatuen hakeminen huhtikuussa 2022 linjattujen määrärahapäätösten puitteissa vuoden 2024 loppuun saakka.

Kuorma-autojen ja pakettiautojen hankintatukien tavoitteena on edistää sähköllä ja kaasulla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää alentamalla niiden hankintakustannuksia. Tukien avulla edistetään vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen markkinoiden kehittymistä ja kuljetusalan vihreää siirtymää.

Suomen Kaasuyhdistys kannattaa esityksen tavoitteita. Esitetyt muutokset ovat perusteltuja ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat ja niiden tehokkaan hyödyntämisen puhtaan liikenteen edistämisessä.