Suomen Kaasuyhdistys on yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa laatinut Biokaasun turvallisuusohjeen. Ohjeessa kuvataan ja käsitellään raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun, biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasutekniikkaan ja kaasuturvallisuuteen liittyviä asioita. Ohje kattaa erityyppisissä reaktorilaitoksissa tuotetun kaasun sekä kaatopaikoilta kerätyn kaasun.

Ohje on ladattavissa julkaisut -sivulta.