Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Kiertovoima ry sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry järjestävät Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden 17.3.2022 klo 9:00-12:00.

Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa kansalliset toimenpiteet sekä arvioida tarvetta uusille toimenpiteille. Tehokas näkemysten ja tiedon vaihto on tarpeen, sillä kevään ja syksyn aikana tehdään useita tärkeitä päätöksiä aiheeseen liittyen.

Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu osallistumaan seuraavat tahot: TEM, MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Valio, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, SDP, Vihreät, Keskusta, Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Kokoomus, Liike Nyt, Perussuomalaiset ja Suomen Kristillisdemokraatit KD.

Keskustelutilaisuutta voivat seurata kaikki tilaisuuteen ilmoittautuneet. Tilaisuus järjestää virtuaalisena Teams-tilaisuutena.

Tilaisuuden alustava ohjelma:
9:00-10:15 Alustukset ajankohtaisista teemoista
10:15-11:15 Pyöreän pöydän keskustelu (2 minuutin puheenvuorot per kutsuvieras )
11:15-12:00 Keskustelua (listaus toimenpiteistä, esille nousseista asioista ja seuranta)

Lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautumiset

Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse osallistumislinkki ennen tilaisuuden alkua.