Sijainti >>Vihreän energiaverouudistuksen musta lopputulos: hiili korvaa kaasua

Vihreän energiaverouudistuksen musta lopputulos: hiili korvaa kaasua


Tiedote 7.3.2012, julkaisuvapaa

Suomen Kaasuyhdistys:
Vihreän energiaverouudistuksen musta lopputulos: hiili korvaa kaasua

Vuoden 2011 alussa voimaan tulleet uudet energiaverot ovat johtaneet outoon tilanteeseen: maakaasua käyttävät energiatehokkaat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset toimivat vajaateholla, kun hiililaitokset ovat ajaneet kannattavuudessa edelle. Hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat kasvaneet merkittävästi.

Lopputulos käy ilmi selvityksestä, jossa on tarkasteltu vuoden 2011 tilannetta viidessä suuressa kaupungissa, joissa sähkön ja lämmön yhteistuotanto pohjautuu sekä maakaasuun että kiinteisiin polttoaineisiin, lähinnä kivihiileen, turpeeseen ja puuhun.

Kilpailukyky ratkaisee, mitä polttoainetta käyttävää tuotantoyksikköä ajetaan. Kilpailukykyyn vaikuttaa verojen lisäksi polttoaineiden hinnat, sähkön markkinahinta ja päästöoikeuksien hinta. ”Markkinatilanne elää koko ajan. Tiukka kilpailuasema ja veronkorotukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kivihiili voittaa maakaasun yhä useammin kustannusvertailussa”, toteaa Suomen Kaasuyhdistyksen toimitusjohtaja Hannu Kauppinen.

Pöyryn tekemä selvitys kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Lahden. Näissä kaupungeissa on maakaasun käyttö laskenut lämpötilakorjauksineen yhteensä noin kolmanneksella verrattuna tilanteeseen, missä kaasulaitos olisi ajojärjestyksessä ensimmäisenä. Muutos tapahtui kesällä 2011. Kiinteiden polttoaineiden, pääasiassa kivihiilen käyttö on vastaavasti kasvanut näissä kaupungeissa verrattuna tilanteeseen, että ajojärjestys ei olisi muuttunut. Lisäksi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on tarvittu enemmän hiilellä tuotettua lauhdesähköä, kun tehokkaat ja paljon sähköä tuottavat kaasulaitokset ovat kiinni.

”Tarvittavan lämmön ja sähkön tuottamiseen on käytetty paitsi enemmän myös laadultaan heikompaa polttoainetta. Tämä on vastoin kaikkia ilmasto-, ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteita”, ihmettelee Kauppinen.

Tarkasteltujen kaupunkien energiantuotantoon liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet noin 20 prosenttia, kun huomioidaan myös lisääntynyt lauhdesähkön tuotanto. Hiukkas- ja rikkidioksidipäästöt ovat suuruusluokaltaan kaksinkertaistuneet.

”Maakaasulle päätetyt energiaveron lisäkorotukset 2013 ja 2015 uhkaavat tehdä ajojärjestyksen vaihtumisesta pysyvän. Ainakin näistä lisäkorotuksista tulisi luopua”, sanoo Kauppinen.

Pysyvä ajojärjestyksen muutos johtaa noin miljoonan tonnin vuotuiseen hiilidioksidipäästöjen kasvuun, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Pöyryn selvitys löytyy osoitteesta http://www.gasum.fi/yritysinfo/media/uutiset/Documents/Energiaveromuistio%20Q210_002B.pdf

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry,
puh. 040 506 2686

Johtava asiantuntija Janne Rauhamäki, Pöyry Management Consulting Oy,
puh. 010 33 24522

Toimitusjohtaja Timo Toikka, Haminan Energia Oy, puh. 0400 556 230