Sijainti >>Julkaisuja / Ohjeita ja oppaita

Ohjeita ja oppaita


Yhdistys on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivraston Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kanssa Maakaasun yleiset turvaohjeet ja hätätilanteiden toimintaohjeet.  Ohjeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa YLEISET TURVAOHJEET kuvataan maakaasun  käyttöturvalisuuteen liittyviä asioita. Toisessa osassa HÄTÄTILANTEIDEN TOIMINTAOHJEET annetaan ohjeita erilaisia hätätilanteita varten.

Maakaasuputkiston läheisyydessä työskenteleville on tehty Muista maakaasulinja!-opas. Opas on tehty yhteistyössä Turvatekniikan keskuksen ja Gasum Oy:n kanssa.