Sijainti >>Maakaasun turvallisuus

Maakaasun turvallisuus


Suomessa on maakaasun turvallisuuteen kiinnitetty erityishuomiota koko sen yli 40 vuotisen käyttöhistorian ajan. Turvallisuustyössä on onnistuttu hyvin: maakaasu ei ole aiheuttanut Suomessa yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Tyypillisin vahinko Suomessa on kaivinkoneen aiheuttama maakaasun jakeluputkiston katkaisu. Näissäkään tapauksissa ilmaan purkautuvan maakaasun aiheuttama vaaratilanne ei ole johtanut henkilövahinkoihin.

Maakaasun turvallisuuden peruspilareita ovat toimiva ja luotettava maakaasun siirto- ja jakelujärjestelmä, käyttöturvalliset kaasulaitteet, osaavat käyttöhenkilöt sekä jatkuva koulutus ja tiedottaminen.

Koko edellämainittua kenttää ohjataan maakaasualan tekniikkaa ja turvallisuutta käsittelevällä lainsäädännöllä. Maakaasuputkiston ja kaasulaitteiden standardisointi on erittäin kattavaa.

Monet kaasualan työt ovat luvanvaraisia. Tehtäviä hoitaville henkilöille on asetettu pätevyysvaatimuksia. Alalla toimiville järjestetään jatkuvaa ja säännöllistä koulutusta.

Tärkeä kohderyhmä ovat myös maakaasuputkiston läheisyydessä työskentelevät maanrakentajat ja muut ulkopuoliset toimijat. Muista maakaasulinja! -oppaan sanomaa kannattaa aina levittää.