Sijainti >>Julkaisuja / Maakaasuehdot

Maakaasuehdot


Maakaasuehdot ja niiden rakenne

Maakaasuehdot pohjautuvat yhdistyksen vuonna 2001 julkaisemiin ehtoihin, joissa on otettu huomioon vuonna 2000 voimaan tuleen maakaasumarkkinalain (508/2000) vaatimukset. Maakaasuehdot on päivitetty vastamaan myös 1.1.2005 voimaantulleita maakaasumarkkinalain muutoksia (1293/2004).

Maakaasuehdot koostuvat erillisistä maakaasun liittymisehdoista ja maakaasun toimitusehdoista.

Maakaasun toimitusehdot sisältävät sekä maakaasun siirron (verkkopalvelun) että maakaasun myynnin. Maakaasun toimitusehdot voidaan tarvittaessa eritellä maakaasun verkkopalveluehdoiksi ja maakaasun myyntiehdoiksi.

Maakaasuehdot avautuvat alla olevista linkeistä pdf-tiedostoina.