Sijainti >>Yhdistys / Jäsenet

Jäsenet


Suomen Kaasuyhdistykseen kuuluu varsinaisia jäsentä viidessä eri jäsenryhmässä. Lisäksi yhdistyksellä on kunniajäseniä ja kutsuttuja jäseniä.

Maakaasun maahantuojat (jäsenryhmä A1)

Maakaasun käyttäjät ja jälleenmyyjät (jäsenryhmä A2)

Biokaasutoimijat (jäsenryhmä B)

Kaasualan laitteiden tai palveluiden tuottajat tai toimittajat (jäsenryhmä C1)

Kaasualan tutkimus-, kehitys- tai koulutustoimintaa harjoittavat yh­teisöt sekä yh­distyksen toimintaan sopivat re­kiste­röidyt järjes­töt (jäsenryhmä C2)

Kutsutut jäsenet

Kunniajäsenet

 • Björn Ahlnäs
 • Tapio Harra
 • Ismo Jauhiainen
 • Antero Jännes
 • Lars Larsson
 • Olavi Linnapuomi
 • Voitto Rihu
 • Arto Riikonen
 • Tuomo Saarni
 • Timo Toikka
 • Juha Vainikka
 • Per-Erik Wallgren